NEZ Rally   15/03/08

NEZ-Rally mesterskaber 2008
I FIAs North European Zone (NEZ) afvikles der igen i 2008 mesterskaber. Som i 2007 afvikles der individuelle mesterskaber for kørere og nationskonkurrencer for landshold. Der er dog sket en del ændringer i forhold til tidligere år.

NEZ Championship:
Dette er det individuelle mesterskab for kørere.

Der er 2 mesterskaber at køre om, nemlig 1 for 2-wd og 1 for 4-wd. Alle biler uanset gruppe kan deltage. Også nationalt homologerede biler.

Mesterskaberne afvikles i ét løb, nemlig South Swedish Rally, som køres med base i Ljungby i Sverige den 22-23. maj.
Alle kørere fra NEZ-landene som anmelder til dette løb, vil automatisk være med i kampen om mesterskaberne, men vil deltage i løbet i de klasser som nu findes der, hvilket betyder at man indgår i løbet på lige fod med alle andre.
Der uddeles officielle NEZ-medaljer til de 3 første i hver af de to klasser.

NEZ Nationscup:
Dette er landsholdenes mesterskaber.

Der afvikles 2 separate mesterskabsløb, som begge præmieres selvstændigt, men som også sammenregnes til et samlet officielt mesterskab.

I NEZ Nationscup West (NNCW) og NEZ Nationscup Øst (NNCE) præmieres de tre bedste landshold på arrangørens foranledning, hvorfor præmierne ikke er officielle NEZ præmier.
Der vil være pokaler til de 3 bedste nationer, og mindre pokaler/medaljer til mandskaberne på disse 3 hold.
I det samlede resultat, præmieres de tre bedste nationer med officielle pokaler fra NEZ, men der gives ikke noget til mandskaberne.
NNCW afvikles i Gjønge Rally i Danmark 26. april 2008. På asfalt.
NNCE afvikles i Rally Latvia i Letland 03-04. oktober 2008. På grus.
Alle biler kan deltage, både nationalt og internationalt homologerede. Landsholdene anmeldes af hver enkelt nation. Det kan være forskellige kørere som deltager i de enkelte afdelinger.

Dansk landshold:
Danmark, repræsenteret af Rallyudvalget, ønsker at deltage i kampen om Nationscup og vil derfor forsøge at stille med et landshold til begge løb.
Ved NNCW bliver landsholdslederen Lars Hoffmann. Når anmeldelseslisten foreligger, vil holdlederen kontakte et antal hold som Rallyudvalget agter at udtage til det danske landshold. Blandt de hold som giver tilsagn, vil der blive udtaget en bruttotrup på 6-8 biler. De 4 biler som vil udgøre det danske landshold, udtages fra denne bruttotrup fredag inden første jurymøde hvor holdet skal anmeldes.
Udover at køre for den bedst mulige placering, stilles der ingen yderligere krav til deltagerne på landsholdet. Der gives således heller ikke kompensation/betaling for deltagelse på landsholdet, udover muligheden for at få præmier som ovenfor omtalt. Men det vil stå holdene frit for at bruge deres status som medlemmer af landsholdet og/eller bruttotruppen i medie- og sponsorsammenhæng.

Regler for mesterskaberne kan findes på: DASU.dk

Rallyudvalget

DASU


 
Reklamer

Bruno Hansen Motorsport


H.I. Auto


Yokohama Advan dæk